"TATAR СҮЗЕ"

Камалетдинова Эльвира ! 31 яшь

TATAR CҮЗЕ - Азнакай шәһәре шигьрият 2 урын

Ибраһимова Нәфисә ! 10 яшь

TATAR СҮЗЕ - Бөгелмә районы мәсәл 1 урын

Заһриев Фоат ! 19 яшь

TATAR СҮЗЕ - Заһриев Фоат ! Саба районы проза 3 урын

Әскарова Зилия. 9 яшь

TATAR СҮЗЕ - Балтач районы проза 2урын

Гарифуллина Сәфинә ! 5 яшь

Гайнуллина Дилбәр ! 34 яшь

TATAR СҮЗЕ - Гайнуллина Дилбәр ! Саба районы мәсәл 3 урын